torsdag 23 februari 2017

Regeringen löser kunskapsbrist med obligatorisk fritidsgård...


Att lyckas med gymnasiet borde vara en mänsklig rättighet som vi lagstiftar om. Alla har rätt att klara gymnasiet, och gör de inte det är det strukturernas och normernas fel, så därför måste skolan ägna ännu mer tid åt normkritik...

tisdag 21 februari 2017

Svartmålning del 2, nu gör vi det själva...


Nästan så att man misstänker att Trump beställt gårdagens upplopp (med hjälp av Putin) för att kunna fortsätta med de falska anklagelserna mot detta lyckorike...

torsdag 16 februari 2017